A cookie-k segítenek a szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával Ön beleegyezik a cookie-k alkalmazásába. Rendben
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Culina Systems Kft. (székhelye: 1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 30-46; cégjegyzék száma: CG. 01-09-905770; adószám: 14481932-2-43 továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus és minden egyéb kereskedelmi szolgáltatásra és az azokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) legfontosabb jogaira és kötelezettségeire vonatkozik, továbbá a közöttük létrejövő adásvétel feltételeit szabályozza.

A www.culina.hu weboldal és webáruház üzemeltetője a Szolgáltató.

A weboldalon található összes tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. A weboldalon található árak, képek tájékoztató jellegűek és a tévedés jogát mind árak, mind termék adatok, paraméterek szempontjából Szolgáltató fenntartja.

A szerződés tárgya az Ügyfél által adott megrendelések Szolgáltató általi teljesítésére vonatkozik.

A Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

 

 

Általános rendelkezések:

 

A felek közötti szerződéses kapcsolatra, üzletmenetre, valamint a jelen szabályzat értelmezésére, illetve a benne nem szabályozott kérdésekre kizárólag a magyar jog szabályai az irányadók  különös tekintettel:

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény

-a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a jelen ÁSZF-et, továbbá a honlapon forgalmazott termékek árait és az egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe

 

Szolgáltató által Ügyfél részére adott minden dokumentum üzleti titokként kezelendő.

 

Szolgáltatás igénybevétele

Megrendelések leadása Szolgáltatónál az alábbi módokon lehetséges:

A személyesen, e-mailen, valamint webáruházon keresztül leadott megrendelésével Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


 

Megrendelés

  • Személyesen, illetve  e-mail útján

Az Ügyfél részéről személyesen, illetve e-mailen leadott írásos megrendelést – amely tartalmaz minden lényeges paramétert - követően a Szolgáltató árajánlatot készít az Ügyfél részére, majd a megrendelést aláírással és bélyegzővel hitelesített nyomtatványon visszaigazolja.

A megrendelés-visszaigazoló nyomtatvánnyal egyidejűleg Szolgáltató előlegbekérő levelet küld Ügyfél számára. Az előleg-számla / proforma számla a végszámlával együtt kerül átadása vagy kipostázásra a teljesítést, szállítást követően a számlával és jótállási jeggyel (garancialevél) együtt.

A megrendelés feltétele az írásos árajánlat, amely tartalmazza az adott árucikk lényeges tulajdonságait, a kiszállítás várható időpontját és a fizetési feltételeket.

A megrendelések és szerződések, illetve azok módosításai, kiegészítései írásbeliséghez kötöttek.

 

-Webáruházon keresztül

A webáruházban történő megrendelés feltétele az Ügyfél érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált email címmel és jelszóval történő bejelentkezés.

Regisztráció folyamata: A jobb felső sarokban lévő „regisztráció” gombra való kattintás és az ezután megjelenő űrlap kitöltése. 

Hibásan rögzített adatok megváltoztatására a bejelentkezés után a „Fiók” menüpontban a „Fiókadatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható.

A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.  A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítási költséget.

A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének beérkezését követően Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja.

A Weboldalról kosárba rakással megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

Az Ügyfél által tévesen, vagy helytelenül megadott adatok miatti szállítási késedelemért, vagy bármilyen hibáért, problémáért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Szolgáltatót nem terheli felelősség azon károk miatt, melyek az Ügyfél által elfelejtett jelszó miatt keletkeznek, valamint ha az Ügyfél jelszava illetéktelen személy számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A webáruházban bemutatott árukínálat egy web-katalógus, amely nem jelent Szolgáltatóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt.

A webáruházban szereplő információk, képek, paraméterek és árak tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

Szolgáltató törekszik arra, hogy a webáruházban feltöltött termék- és árinformációk pontosan legyenek feltüntetve. Amennyiben mégis hibás ár kerülne feltüntetésre, kiváltképpen a nyilvánvalóan téves árra  (pl. rendszerhiba vagy elírás miatt, mely által mélyen piaci ár alatti téves ár kerül feltüntetésre), akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítés nem megvalósítható, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatos esetleges befizetéseket visszatéríti Vevőnek.

A Szolgáltató a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem áll rendelkezésre minden termék, Ügyfél kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre.

Amennyiben a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk a telefonos elérhetőségünkön hétfőtől péntekig 10-16 h-ig áll rendelkezésére.

 

Áruátvétel, szállítás

A megrendelt terméke(ke)t az Ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után - személyesen is átveheti Szolgáltató bemutatótermében: 1212 Budapest, Kossuth Lajos 30-46.

Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja, melynek díja az Ügyfelet terheli.

A házhoz szállítás díját vagy esetleges díjmentességét Szolgáltató a megrendelés írásos visszaigazolásában tünteti fel.

A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Szolgáltató tulajdonában marad. Amennyiben Ügyfél a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a teljes vételárat, úgy Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől.

Kiszállítás esetén az Ügyfélnek gondoskodnia kell a pontos szállítási cím megadásáról, amelyen a terméket az előre meghatározott szállítási időpontban átveszi. Helytelen szállítási cím megadása esetén a felmerülő plusz költségek Ügyfelet terhelik. Amennyiben Ügyfélnek felróható okból a kiszállítás sikertelen, köteles megtéríteni a szállítási költséget.

A házhozszállítás az Ügyfél által megadott címhely előtti közterületre való szállítást jelent.

Kiszállítás esetén az Ügyfél vagy az áruátvételre jogosult kapcsolattartója köteles magát a megrendeléskor megadott telefonszámon elérhetővé tennie, a kiszállításra egyeztetett napon a Szállítmányozó és/vagy Szolgáltató számára, továbbá köteles a címhelyen tartózkodni.

Ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt, szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságra vagy sérülésre vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

Az áru átadás-átvétele céljából Szolgáltató és/vagy szállítmányozója nem köteles 15 percnél többet várakozni Ügyfélre vagy az áruátvételre feljogosított kapcsolattartójára.

A kiszállítással és/vagy a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, az Ügyfél jegyzőkönyv és fényképek készítésével még a szállítmányozó jelenlétében szükséges dokumentálni. Bármilyen hiányosság észlelése esetén, azonnal telefonon, majd a lehető legrövidebb időn belül írásban is köteles Ügyfél a Szolgáltatót értesíteni.

A weboldalon meghatározott szállítási határidők információs jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik. Szolgáltató az elő és utóteljesítés jogát fenntartja, azaz joga van a közölt határidő előtt és azután is teljesíteni a megrendelést.

Szállítási díjak

Külföldről rendelt, vagy külföldre történő szállítás esetén, minden szállításra egyedi árajánlatot adunk.

Belföldi szállítási díjak:

0-10 kg között: 1.678 Ft + ÁFA
10-25 kg között: 2.593 Ft + ÁFA
25-40 kg között: 4.600 Ft + ÁFA
40-100 kg között: 6.710 Ft + ÁFA
100kg felett a weboldal számítása szerint.

 

Kárveszély viselése

Az átvételi elismervény és/vagy szállítólevél aláírásától, azaz az áru átvételének pillanatától az áru sérülésének kockázatát Ügyfél viseli.

Amennyiben a Szolgáltató külön díj ellenében az áru épületbe való bevitelét és telepítési helyére való elhelyezését is vállalja, a kárveszély viselése az Ügyfélre az áru telepítési helyre történő elhelyezésekor száll át.

Amennyiben az áru átvételére a Szolgáltató telephelyén kerül sor, a kárveszély viselése az áru Szolgáltató telephelyének telekhatárán kívülre kerülésével száll át az Ügyfélre.

Az áru sérülésének kockázatát az áru közterületen történő mozgatásakor a szállítójárműre való rakodásakor az Ügyfél viseli.

Ügyfél viseli a kárveszélyt, ha az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, továbbá köteles az ebből adódó többletköltségeket Szolgáltató részére megfizetni.

 

Fizetés

Szolgáltató a webáruházon/e-mailen/személyesen megrendelt termék(ek)re vonatkozóan - a megrendelés visszaigazolásában - minden esetben 50%-os előleget kér az Ügyféltől. A megrendelést követően Felek között a szerződés az Ügyfél 50%-os előleg befizetésével jön létre.

A fennmaradó 50% vételár az áru készre jelentésekor (azaz mikor az áru átvehető), a házhoz szállítás előtt fizetendő.

Az átvétel/ kiszállítás feltétele a teljes vételár megfizetése.

Szolgáltató raktárról való értékesítés esetén jogosult 100%-os vételár befizetést kérni.

Az előlegfizetés után proforma számlát, a vételár teljes megfizetése után Szolgáltató az Ügyfél számára végszámlát állít ki.

Ügyfél 50 %-os előleg fizetési kötelezettségének határideje a Szolgáltató megrendelés-visszaigazolásában feltüntetett időpont, a fennmaradó 50% vételár fizetési határideje az áru készre jelentésétől számított 3 munkanap.

A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a vételár teljes összege Szolgáltató bankszámláján vagy pénztárában megjelenik.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltatónak 20 %-os késedelmi kamatot számol fel a ki nem egyenlített bruttó összeg tekintetében.

 

Fizetési módok:

  • Készpénzzel bemutatótermünkben
  • Átutalással a Bank HU 55 – 14100000 – 265100 49 – 01000006 számlaszámra
  • Utánvét (raktáron tartott termékek esetén): fizetés készpénzben a futárnak
  • Előre utalás: díjbekérőt vagy számlamásolatot küldünk emailben a kiszállítás előtt

Szolgáltató webáruházában történő megrendelés esetén azonnali internetes fizetési  tranzakcióra nincs lehetőség, Szolgáltató visszaigazoló e-mailben küldi meg Ügyfél számára a „Fizetés” pontban foglalt fizetési feltételeket.

 

Tulajdonjog

A tulajdonjog az Ügyfélre a vételár teljes kifizetésének napján száll át.

A termék tulajdonjogát Szolgáltató mindaddig fenntartja, amíg  a termékhez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem kerül. Ezen időpontig a termék  nem idegeníthető el, azaz nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként.

 


 Üzembe helyezés

Amennyiben a Felek ettől eltérően írásban nem állapodnak meg, a teljesítés üzembe helyezés nélkül értendő, a vételár a vásárolt termék beüzemelést nem tartalmazza.

A beüzemelést Szolgáltató külön díj ellenében vállalhatja.

Beüzemelés:

-termék kicsomagolása

-az üzemelési helyére való helyezése

-a meglévő hálózati csatlakozóra rákötése

-amennyiben a terméknek vannak alkatrészei, azok felszerelése

-próbaüzem végzése

-a gépkezelő személyzet termék használatára való maximum 30 perces betanítása

A termék üzemeltetéséhez szükséges hálózat kiépítésének költségei az Ügyfelet terhelik.


Elállás

Ügyfél a termék megrendelése és az 50%-os előleg befizetését követően a vásárlástól jogszerűen nem állhat el, mivel Szolgáltató a megrendelt termékek beszerzését, gyártását az Ügyfél előleg befizetésével egyidejűleg azonnal megkezdi, ezáltal költségei keletkeznek.

Amennyiben az Ügyfél mégis elállna a vásárlástól, azt köteles írásban jelezni a Szolgáltatónak. Szolgáltató az elállásig felmerült minden költségét az Ügyfélre terheli.

Ügyfél az elállás jogával nem élhet az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Ügyfél megrendelése alapján állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Ügyfél személyére szabtak.

Ha a termék gyártása az elálláskor már megkezdődött, vagy a beszerzés már visszafordíthatatlan, vagy csak többletköltség árán visszafordítható állapotban van, Szolgáltató az összes ebből adódó költségét a befizetett előlegből megtartja.

 

Garancia, jótállás:

Szolgáltató az érvényes jogszabályok szerint a termékekre a vásárlás napjától kezdődően a gyártó által biztosított jótállást vállalja a termékek rendeltetésszerű használata mellett, illetve a jótállási jegyen feltüntetett feltételek szerint.

A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék mellett feltüntetésre kerül. Ha mégsem találja ezt az információt, akkor Ügyfélszolgálatunk felvilágosítást ad. A jótállás kezdete a számla és a jótállási jegy kiállításának dátuma.

A garanciális igények a következők együttes bemutatása esetén nyújthatók be:

- Szolgáltató által kibocsátott számla és jótállási jegy,

- termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY

- a termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel.

A garanciális igényeket minden esetben írásban (e-mail, fax,levél) kell jelezni. Amennyiben Ügyfélnek minőségi reklamációja van, annak megítéléséhez a meghibásodást az Ügyfélnek mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolnia.

Amennyiben Felek írásban másképpen nem egyeznek meg, a reklamáció nem befolyásolja a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget.

A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye a Szolgáltató bemutatóterme, kivéve, ha a Felek ettől eltérően írásban  másként egyeznek meg.

Amennyiben a garanciális idő alatt  az Ügyfél a gép telepítési helyén kívánja elvégeztetni a javítást vagy alkatrészpótlást, az alkatrészpótlás és a munkadíj ingyenes, a kiszállási díj azonban az Ügyfelet terheli. A kiszállási költség nem tartozik a jótállás, garancia körébe.

Kiszállási díj Budapesten 12500 Ft + Áfa, vidékre 110 Ft/km + Áfa, amely oda-vissza számolandó.

Az érvényes garancia feltétele a beüzemelésre kötelezett termék esetén a Szolgáltató általi beüzemelés; a vízhálózatra csatlakoztatott berendezéseknél pedig a lágy, megfelelő szűrésű, nyomású és átfolyási mennyiségű, ivóvízzel történő üzemeltetés is az érvényes garancia feltétele.

Nem vonatkozik a garanciális kötelezettség:

-rendellenes használatból,

-gondatlan kezelésből,

-rongálásból,

-hálózati túlfeszültségből,

-vis maior által,

-hibás üzembe helyezésből,

-illetéktelen/szakszerűtlen javítás miatt keletkező hibákra, illetve

-az alkatrésztörésre (pl . penge, kés törésére)

A használatból adódóan fogyó- kopó alkatrészek pótlása, illetve a gép karbantartása, tisztítása az Ügyfél kötelezettsége.

Garancia megszűnése:

-a garanciális idő elteltével

-illetéktelen személy általi javítással

-a gép burkolatának megbontásával

-hibajavítás esetén a kiszállási költségek 10 napon túli késedelmes fizetése

Amennyiben a Szolgáltató szervize nem garanciális hibaként véleményezi az Ügyfél által bejelentett hibát, úgy Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltató összes felmerülő költségét (pl. munkadíj, kiszállási költség, alkatrész költség).

Csere garancia

A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:

Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
    
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

Felelősség

Szolgáltató  kizárja a kártérítési felelősségét:

  • szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladónak felróható okból következik be
  • az Ügyfél nem megfelelő árukezelésből,
  • a biztonsági előírások be nem tartásából
  • a beépítésre, beüzemelésre, üzembetartásra illetéktelen személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén.

A kártérítés minden esetben maximum a szállított termék értékéig terjedhet.

 

Illetékes bíróság.

A Felek közötti szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos  jogvita tekintetében a Felek kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. Kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés, tárgyalásos úton igyekeznek elrendezni.

Kizárólag a magyar jog az irányadó.A jelen Szabályzat 2016.08.18. napjától a visszavonásig hatályos.